Cô Đoàn Kiều Anh (2018 - 2019)
 

» Giảng viên » Đội ngũ Giảng viên

Cô Đoàn Kiều Anh (2018 - 2019)
Thứ bảy - 26/05/2018 03:37

Nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, đỗ vào các trường THPT chất lượng. - Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và ôn luyện môn Toán THCS. - Nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, đỗ vào các trường THPT chất lượng cao tại Hà Nội

Cô Đoàn Kiều Anh (2018 - 2019)

Cô Đoàn Kiều Anh (2018 - 2019)

Nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, đỗ vào các trường THPT chất lượng. - Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và ôn luyện môn Toán THCS. - Nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, đỗ vào các trường THPT chất lượng cao tại Hà Nội

Bài viết liên quan