Cô Đoàn Kiều Anh (2018 - 2019)

» Giảng viên » Đội ngũ Giảng viên

Cô Đoàn Kiều Anh (2018 - 2019)
Thứ bảy - 26/05/2018 14:37

Nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, đỗ vào các trường THPT chất lượng. - Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và ôn luyện môn Toán THCS. - Nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, đỗ vào các trường THPT chất lượng cao tại Hà Nội

Cô Đoàn Kiều Anh (2018 - 2019)

Cô Đoàn Kiều Anh (2018 - 2019)

Nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, đỗ vào các trường THPT chất lượng. - Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và ôn luyện môn Toán THCS. - Nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, đỗ vào các trường THPT chất lượng cao tại Hà Nội

Bài viết liên quan

 
Hỗ trợ trực tuyến
Dịch vụ
Thầy Đức
0915.81.88.55