Cô Bùi Thị Dung

» Giảng viên » Đội ngũ Giảng viên

Cô Bùi Thị Dung
Thứ bảy - 26/05/2018 14:37

Cô Bùi Thị Dung, Giảng viên môn Hóa - Sinh, tốt nghiệp ĐHSP bằng giỏi, thời học sinh cô đạt nhất Olympic môn Hóa học và giải nhì Olympic môn Sinh và rất nhiều bằng khen, trong lĩnh vực giảng dạy hàng năm cô có nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp thành phố và quốc gia môn Hóa học và Sinh học

Bùi Thị Dung

Bùi Thị Dung

Thành tích học tập của cô
HSG cấp huyện các năm học từ 1996 - 1998
- Giải Nhì HSG cấp tỉnh năm học 1998-1999
- Giải Nhất HSG cấp tỉnh môn Sinh Vật năm học 2002-2003
- Giải Khuyến khích HSG cấp tỉnh môn Sinh Vật năm học 2003-2004
- Giải Nhì HSG cấp tỉnh môn Sinh Vật năm học 2004-2005
- Giải Khuyến khích HSG cấp tỉnh môn Sinh Vật năm học 2005-2006
- Giải Nhì Olympic môn Di truyền học năm học 2007-2008
- Giải Nhất Olympic môn Hóa sinh học năm học 2008-2009
- Giải C sáng kiến kinh nghiệm cấp Sở năm học 2010-2011
 
 

Bài viết liên quan

 
Hỗ trợ trực tuyến
Dịch vụ
Thầy Đức
0915.81.88.55