Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với hơn một triệu thí sinh

» Tin tức » Tin tức

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với hơn một triệu thí sinh
Thứ năm - 07/07/2022 07:42

Ngày 6/7, Bộ GD&ĐT cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được thực hiện khẩn trương, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương với 2.243 điểm thi, 42.293 phòng thi. Tính tới thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành và sẵn sàng triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với hơn một triệu thí sinh

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với hơn một triệu thí sinh

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với hơn một triệu thí sinh
 - Bộ GD&ĐT cho biết, mọi công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho hơn một triệu thí sinh đã hoàn thành và sẵn sàng triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.
 
Ngày 6/7, Bộ GD&ĐT cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được thực hiện khẩn trương, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương với 2.243 điểm thi, 42.293 phòng thi. Tính tới thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành và sẵn sàng triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.
 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 giữ ổn định về phương thức như năm 2021, được tổ chức vào các ngày 7 và 8/7. Dự kiến, các hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi đồng thời vào ngày 24/7; công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26/7.
 
Đây là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến. Đến ngày 13/5 số thí sinh đăng ký dự thi đạt hơn một triệu thí sinh.
 
Thí sinh đăng ký dự thi thuận lợi, chính xác
Hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định và việc đăng ký dự thi của thí sinh diễn ra bình thường, thuận lợi đối với các đối tượng thí sinh, đảm bảo số liệu thi chính xác. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.002.432. 
 
Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 933.510, chiếm 93,12%; số thí sinh đăng ký trực tiếp là 68.922, chiếm 6,88%.
 
Kiểm tra công tác chuẩn bị thi 
Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã thành lập 5 đoàn để kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 24 địa phương trên toàn quốc và thành lập 10 đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 20 địa phương. 
 
Các địa phương còn lại được Ban Chỉ đạo kiểm tra bằng hình thức trực tuyến. Hoạt động kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi được các lãnh đạo Bộ GDĐT thực hiện liên tục, xuyên suốt từ ngày 24/6 đến ngày 5/7. 
 
Thông qua hoạt động kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương: Hội đồng thi thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định; đảm bảo an toàn, bảo mật; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng phục vụ kỳ thi hiệu quả, quan trọng nhất là đảm bảo các thí sinh được tạo mọi điều kiện để tham gia kỳ thi có chất lượng cao nhất. 
 
Một số vấn đề còn hạn chế, thiếu sót của một số hội đồng thi đã được Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT nhắc nhở, đề nghị điều chỉnh phù hợp, theo đúng quy định.
 
Tình hình chuẩn bị tại các địa phương
Báo cáo của các địa phương, cũng như ghi nhận của các đoàn kiểm tra cho thấy, hầu hết các địa phương trên cả nước đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 
 
Nhiều địa phương đã ban hành chỉ thị của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hoặc chỉ thị của chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi. Tất cả các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, có sự tham gia của các sở, ban, ngành liên quan. Nhiều tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo thi cấp huyện. 
 

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với hơn một triệu thí sinh

Các ban chỉ đạo thi ở địa phương đã phân công, giao nhiệm vụ, trách nhiệm rất cụ thể, rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân tham gia. Các địa phương chú trọng đến công tác lựa chọn nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật tổ chức thi, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, bố trí các nguồn lực thực hiện các khâu của kỳ thi theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau kỳ thi để bảo đảm kỷ cương, giảm vi phạm, tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng. 
 
Các địa phương đều có các giải pháp hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đảm bảo không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi. Các địa phương, nhất là các địa phương có các huyện, xã miền núi, hải đảo đã quan tâm sâu sát đến từng thí sinh là người đồng bào dân tộc, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, huy động các nguồn lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi.
 
Đề thi được bảo mật, an toàn, đúng quy định
Đề thi gốc đã được chuyển đến các hội đồng thi ở các địa phương để in sao theo quy định, bảo đảm phục vụ tổ chức kỳ thi theo kế hoạch. Hội đồng ra đề thi thực hiện nhiệm vụ theo đúng yêu cầu tổ chức thi. Theo đó, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Các nội dung dạy học được tinh giản do tác động của dịch COVID-19 (năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022) không được đưa vào đề thi năm nay. 
 
Đề thi gốc được bàn giao cho các hội đồng thi để tổ chức in sao kịp thời, bảo đảm bảo mật tuyệt đối. Các sở GD&ĐT đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai công tác in sao đề thi tại địa phương.
 
Bên cạnh đó, ngành giáo dục và các địa phương còn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng dịch. Các địa phương đã được hướng dẫn xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp tổ chức thi đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, đúng quy chế, đồng thời bảo đảm an toàn phòng chống dịch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bài viết liên quan

 
Hỗ trợ trực tuyến
Dịch vụ
Thầy Đức
0915.81.88.55