Lịch học thêm môn Tiếng Anh
 

» Lịch học » Khai giảng các lớp Tiếng Anh

Lịch học thêm môn Tiếng Anh
Thứ sáu - 08/06/2018 15:01

Trung tâm Hocigoi.vn Khai giảng các lớp Tiếng Anh ở Hà Nội, với đội ngũ Giáng viên và Giáo viên nhiều kinh nghiệm Giảng dạy...

Lịch học thêm môn Tiếng Anh

Lịch học thêm môn Tiếng Anh


Tên lớp học  Thứ Khung giờ Môn Khai Giảng Giảng viên, Giáo viên Thông tin khóa học
CLASS Tiếng Anh 6A1 T2 18h00 - 19h30 Tiếng Anh  18h00 - 18/06 Cô Dung  
CN 16h00 - 17h30
CLASS Tiếng Anh 7A1 T2 18h00 - 19h30 Tiếng Anh  18h00 - 18/06 Cô Huyền  
T5 18h00 - 19h30
CLASS Tiếng Anh 8A1 T3 18h00 - 19h30 Tiếng Anh  16h00 - 19/06 Cô Hoa  
CN 18h00 - 19h30
CLASS Tiếng Anh 9A1 T3 18h30 - 19h30 Tiếng Anh  19h30 - 19/06 Cô Hương  
T6 18h00 - 19h30
CLASS Tiếng Anh 10A1 T4 19h30 - 21h00 Tiếng Anh  16h00 - 02/07
 Cô Hương
 
 
 

Bài viết liên quan