Cô Nguyễn Thị Thanh

» Giảng viên » Đội ngũ trợ giảng

Cô Nguyễn Thị Thanh
Thứ tư - 30/05/2018 07:54

Cô Nguyễn Thị Thanh, Tốt nghiệm ĐHSP khoa Ngữ Văn bằng giỏi, bằng phương pháp hạn chế tối đa lối dạy lý thuyết một chiều, chuyển quá trình thuyết giảng của GV thành những cuộc trao đổi, đàm thoại giữa thầy và trò, giữa học sinh và giúp các em tự tìm hiểu và đánh giá được mức độ tìm hiểu bài học của mình.

Cô Nguyễn Thị Thanh

Cô Nguyễn Thị Thanh

Cô Nguyễn Thị Thanh, Tốt nghiệm ĐHSP khoa Ngữ Văn bằng giỏi, bằng phương pháp hạn chế tối đa lối dạy lý thuyết một chiều, chuyển quá trình thuyết giảng của GV thành những cuộc trao đổi, đàm thoại giữa thầy và trò, giữa học sinh  và  giúp các em tự tìm hiểu và đánh giá được mức độ tìm hiểu bài học của mình.

Bài viết liên quan

 
Hỗ trợ trực tuyến
Dịch vụ
Thầy Đức
0915.81.88.55