Cô Nguyễn Thị Lương

» Giảng viên » Đội ngũ trợ giảng

Cô Nguyễn Thị Lương
Chủ nhật - 27/05/2018 21:36

Cô Nguyễn Thị Lương, tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội loại giỏi, giảng dạy môn Vật lý, với phương pháp sư phạm giảng dạy dễ hiểu, hàng năm cô có nhiều học sinh giỏi cấp thành phố môn Vật lý

Cô Nguyễn Thị Lương

Cô Nguyễn Thị Lương

Cô Nguyễn Thị Lương, tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội loại giỏi, giảng dạy môn Vật lý, với phương pháp sư phạm giảng dạy dễ hiểu, hàng năm cô có nhiều học sinh giỏi cấp thành phố môn Vật lý và nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quóc gia..

ý

Bài viết liên quan

 
Hỗ trợ trực tuyến
Dịch vụ
Thầy Đức
0915.81.88.55